ადმინისტრაცია

გუნდი

Maia-Bezhanishvili

მაია ბეჟანიშვილი
დაბადების წელი: 07.10.1981

Ani-Chagelishvili

ანი ჩაგელიშვილი
დაბადების წელი: 03.11.1990

Nata-Tabidze

ნატა ტაბიძე
დაბადების წელი: 21.03.1990

Mariam-Shalikashvili

მარიამ შალიკაშვილი
დაბადების წელი: 09.01.1995

Nugzar-Sheklashvili

ნუგზარ შეყლაშვილი
დაბადების წელი: 25.02.1966

Zura-Philishvili

ზურა ფილიშვილი
დაბადების წელი: 12.10.1993

Irina-Macharashvili

ირინა მაჭარაშვილი
დაბადების წელი: 15.06.1982

Ana-Murvanidze

ანა მურვანიძე
დაბადების წელი: 28.11.1973

Marine-Chachanidze

მარინე ჩაჩანიძე
დაბადების წელი: 14.12.1964

Share: