შალიკაშვილის ფესტივალი 2017 – 19 ივნისი

19 ივნისი, შალიკაშვილის ფესტივალის მესამე დღე და სპექტაკლი ნატვრის ხე.

Share: