შალიკაშვილის ფესტივალი 2017 – 17 ივნისი

ფოტომასალა 2017 წლის შალიკაშვილის ფესტივალის გახსნიდან.

Share: