შალიკაშვილის ფესტივალი 2017 – 20 ივნისი

20 ივნისი, შალიკაშვილის ფესტივალი 2017-ის ბოლო დღე, ფესტივალი დახურეს ესპანური თეატრის მსახიობებმა “collective lamajara”.

Share: